Historien om Kanns Hotel

Kanns Hotel blev opført i 1896 af mejeribestyrer Johan Carl Frederik Kann fra Poulsker. Inden da havde Rasmus Petersen samme sted i over tre årtier drevet en købmandsbutik, som senere blev udvidet med et gæstgiveri. Petersen døde i 1893, og Kann købte gæstgiveriet af Petersens enke i 1995.
 

Johan Carl Frederik Kann

Aakirkeby Byraadsforhandlinger 1. marts 1895
Kæmneren opgør kassen og kan bl.a konstatere at der er indkommet 27 kr. og 50 øre i hundeskat. Herefter behandler man indkomne anmodninger fra borgere. Flere beboere har ønsket at man starter brolægningen af Smedegade snarest, købmand Ipsen anmoder om at slippe for at betale skat de næste tre kvartaler, og så er der en forespørgsel fra J.C.F. Kann:

Mejeribestyrer J. Fr. Kann, der har kjøbt Gjæstgiver Petersens Ejndom her i Byen, udbad Byraadets Anbefaling paa et Andragende til Kongen om sammen med Kjøbmandshandel at drive Gjæstgivernæring. Man troede, tværtimod hvad Kann havde fremhævet i sit Andragende, at selvstændig Gjæstgivernæring godt kunde drives der. Afdøde Gjæstgiver Petersen havde vistnok havt mere ud af sit Gjæstgiveri end af Handelen.
Om man ikke anbefalede det, vilde Kann nok alligevel ved Omgaaelse af Næringsloven, komme til at drive begge Næringsveje. For Resten mente man ogsaa, at det var et farligt Princip at komme ind på. Skulde man anbefale det ene, maatte man man ogsaa anbefale det andet.
Der var ved Afstemningen ingen, der stemte for Anbefalingen. Man vedtog at svare, at Byraadet af forskellige Grunde ikke fandt Anledning til at give nogen Anbefaling.

Kilde: Bornholms Tidende

Det tog Kann ikke så tungt; han havde store planer. Petersens gæstgiveri omfattede en 8-fags bindingsværksbygning samt de bygninger, der i dag huser Galleri 2'rn. Kann solgte de sidstnævnte bygninger fra til en manufakturhandler og købte i stedet en bygning der lå mellem hotellet og det nuværende K.L.Guld & Sølv. Der havde i mange år været drevet beværtning af Jeppe Westh.

Efter sikkert Forlydende har Manufakturhandler H. P. Andersen i Aakirkeby kjøbt af Gjæstgiver Kann samme Sted 6 Fag nyt Stuehus til Gaden (nærmest Raadhuset) med den bag ved liggende del af Gaardspladsen og Udhuse for en Kjøbesum af 7,400 Kr. Gjæstgiver Kann har herefter af Andreas Westh kjøbt den op til hans liggende Ejndom (østen for) for en Kjøbesum af 5,275 Kr.
Hr Kann faar herved sin Grund mere samlet, og ud til Gaden faar han en meget betydelig Facadeplads, hvor han agter at opføre en ny Hotelbygning.

Kilde: Bornholms Tidende

Omkring 1900 solgte Kann hotellet til Gertrud Munck som 4 år senere byggede den store sal til. En sal som mange i dag har minder om fra danseskole, partimøder og selvfølgelig de mange fester der i tidens løb er blevet afviklet i denne sal. Også lokale amatørteatre samt professionelle teatergrupper besøgte Kanns Hotel der mere og mere blev et kulturelt samlingssted i byen.

Kanns Hotel blev brugt af mange rejsende der i den tid rejste med hestevogn rundt på øen. De blev i byen i et par dage for at besøge de mange butikker og virksomheder før de rejste videre til næste by.

Gæsterne der overnattede på Kanns Hotel, havde den luksus at blive vækket hver morgen kl. 6 når smedjen der lå på den anden side af gaden, begynde at sko heste og udføre smedearbejde.gang.

I 1918 blev Kanns Hotel overtaget af overtog Johannes Th. Lyngby der samtidig drev Hotel Jomfrubjerget inde i Almindingen. Lyngby fik indrettet restauranten med højryggede sofaer og dannede små båse hvor folk kunne sidde i fred og ro og nyde deres mad uden forstyrrelser fra de andre borde.

Hotellet blev drevet af Carl Edv. Vilh. Jensen fra 1923 og frem til 1929. Herefter blev det Agnes Dorte Margrethe Dam der sammen med sin mand Hans Jacob Harald Dam sørgede for at hotellets gæster blev opvartet og forkælet på deres ophold i Aakirkeby.

Niels Carl Jensen og Fru Thyra Jensen købte hotellet i 1947, hvor fru Thyra Jensen sad ved sit komfur og uddelte ordrer til det øvrige personale, mens hun sad med en kop kaffe i den ene hånd og en stor cigar i den anden. En statelig kvinde der drev hotellet alene fra 1950 og frem til 1957, hvor Anny Lund overtog.

Anny Lund overdrog hotellet til Jens Petersen der sammen med sin Kone Nete i 1966 som mange i dag har kendt som et venligt og driftigt værtspar. Nete og Jens byggede en del om og renoverede hotellet så det kunne håndtere den efterspørgsel der var fra blandt andet busrejseselskaber. De ønskede at hotellet kunne håndtere selskaber af en vis størrelse, så de kunne ankomme med hele busser der så kunne blive indkvarteret sammen. I 1972 blev der indlagt bad og toilet på alle værelser. Nete og Jens drev Kanns Hotel til ære for byen frem til 1994.

Efter Hotellet har ligget mere eller mindre stille hen i næsten 20 år er det i dag ved at blive total renoveret og kommer til at indeholde 19 værelser som enkelt-, dobbelt- og 3 personers værelser samt 2 suiter og en lejlighed. 

Lars Funch Jensen

Januar 2013